Поръчка

бр.

мм пример A5 ( 148 х 210 мм )

мм пример А4 ( 297 х 210 мм)

бр. цвята

бр. цвята

бр. страници

бр. страници

бр. гънки

бр. биги

бр. страни

(за каталози и книги)

мм

мм

бр. изделия

с общите условия