Технология

Бакара ООД предлага на клиентите си възможност за експонация на филм.

Ако имате различни изисквания, МОЛЯ споделете ги предварително.

Изисквания към изходните материали за печат

  1. готов филм
  2. готов файл - CorelDRAW до ver X6. или PhotoShop

Подготовка на документи за цветоотделяне от
CorelDRAW до ver.X6!

1. КОНВЕРТИРАЙТЕ всички текстове към криви (вкл. и параграф текст)! ИЗБЯГВАЙТЕ редактирането на текст след като е конвертиран към криви!

2. ИЗПОЛЗВАЙТЕ само CMYK цветове за всички графични елементи /линии, текст, растерни изображения и т.н.! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ никога RGB цветове!

Меню Bitmaps/ Convert to Bitmap 3. ИЗБЯГВАЙТЕ използването на Fountain Fill и Blends от CorelDRAW - те драстично намаляват скоростта на растеризация (3-4 пъти). Моля КОНВЕРТИРАЙТЕ ги към CMYK Bitmap на подходяща резолюция /виж т. 10/.

/За малки елементи можете да се ръководите от правилото: (Дължината на преливката /в см./) х 32 = (Брой на стъпките във Fountain Fill)/
Меню Bitmaps/ Convert to Bitmap

4. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Transparency и Lens effect от CorelDRAW, защото тези ефекти не се растеризират коректно. За пресъздаване на прозрачност или осветеност използвайте програма за растерна обработка.

5. ИЗБЯГВАЙТЕ използването на Shadows-ефект в CorelDraw! Ако това все пак Ви се наложи се уверете, че всички графични елементи и текст са НАД сянката. Всички елементи ПОД СЯНКАТА /вкл. черти, текст, графични елементи/ ще бъдат растеризирани. Това предизвиква “назъбване” и няма да изглеждат добре при печат. Сенките в CorelDraw не са гладки по краищата, особено когато са над bitmap-изображения.
Създавайте сенки САМО в програма за растерна обработка.

6. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Crop за *.EPS файлове в CorelDRAW!!! Използвайте PowerClip.

7. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ Overprint Fill/Outline освен в случаите, когато сте абсолютно сигурни в крайния резултат.

8. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ никога БЯЛО Overprint!

9. ИЗБЯГВАЙТЕ използването на Texture Fill в CorelDRAW. Препоръчително е да пресъздадете подобен ефект в програма за растерна обработка.

10. ЖЕЛАТЕЛНО Е резолюцията на растерните елементи да е максимално до 300 dpi за CMYK и Grayscale и до 600 dpi за Black and White.
/Според спецификациите на Adobe Corp. резолюцията на растерните елементи трябва да е 1.5-2 пъти по голяма от линеатурата на растеризиране. Напр. при линеатура 175 lpi са достатъчни 265 dpi резолюция - т.е. 175 dpi х 1.5 = 265./
* Съобразете се с това изискване и за минималната резолюция на растерните елементи! НЕ ДОПУСКАЙТЕ в публикацията растерните елементи под 150 dpi за CMYK и Grayscale и 300 dpi за Black and White!
* ИЗБЯГВАЙТЕ въртене и промяна на размера на растерните елементи в CorelDRAW!

11. НАЛОЖИТЕЛНО Е файлът да съдържа кроп-марки, които указват линиите за рязане и крайния размер на изделието.Отпуснете /добавете/ по 2 мм към крайния размер на изделието за обрязване.
/Напр. при размер на изделието А4 /297 х 210 мм/ подгответе файла с размер 301 х 214 мм/.

12. НАЛОЖИТЕЛНО Е всички текстове и други информационни елементи да са най-малко 5 мм навътре от линиите за рязане.

13. ЖЕЛАТЕЛНО Е използването на дебелини над 0.2 pt. File/Document Info При приключване на работа проверете в File/Document Info  

14. Създавайте композитни, а не цветоотделени файлове, защото в този случай се налага ръчно определяне на ъгъла на растера.
* Ние използваме ъглите по DIN, които са както следва: Cyan - 15°, Magenta - 75°, Yellow - 0° и Black - 45°, а за всички допълнителни цветове - 45°.

15. ИЗБЯГВАЙТЕ *.ОLE, *.OPI, *.PSD обекти, кoгато подготвяте файл за цветоотделяне.

По подразбиране се цветоотделя с OverPrint Black и Mirror /стандартно за офсет/.

Ширина на филма 350 мм.

Използвана ЛИНЕАТУРА - 175 lpi. Използвана разделителна способност - 2400 dpi.

Тип на растера - AGFA Balanced screening with round dot shape.

Ако имате различни изисквания, МОЛЯ споделете ги предварително.

Изтегляне на описанията за подготовка на файловете в PDF вариант.

Готовите файлове за печат може да изпращате на: