Технология

Вид повърхностен печат, при който мастилото от печатната форма се предава на хартията не непосредствено, а чрез гумено платно. Офсетовият печат е една от най-разпространените и качествени технологии за отпечатване на цветни изображения, при която цветовете се получават от оптичното наслагване на няколко основни цвята. Най разпространената система е CMYK (Cyan, Magenta, Yellow and BlacK), използват се също така специални мастила (pantone), хексахром, лакови покрития и др.

Листовият офсетов печат е подходящ за средни и големи тиражи.

БАКАРА ООД приема поръчки за:

- тиражи над 500 печатарски листа (възможно е да отпечатаме и по-малко, но 500 е оптималният минимален тираж, при който цената на офсетовия печат е конкурентна спрямо цените на другите технологии на пазара. До 500 листа разходите за печат са константна величина и калкулациите за различните по-малки тиражи са много близки цифри).

- печатарски формати от 175 х 250 мм до 500 х 700 мм

- отпечатване на изделия от хартии и картони с дебелина 45г/м2 - 350г/м2.