ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЗВАНЕТО НА САЙТА

Авторско право

Цялото съдържание на сайта е предмет на авторско право с всички запазени права. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие че нe премахвате бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да променяте, да предавате (по електронен или друг начин), да свързвате или използвате за каквито и да е публични или търговски цели сайта на БАКАРА ООД без предварително писмено разрешение на дружеството. БАКАРА ООД ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Отговорност за информацията в сайта

БАКАРА ООД се стреми да поддържа актуална информация от достоверни източници. Дружеството запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. БАКАРА ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до и ползването на този сайт.

Дискретност на личната информация

Всяка лична информация (вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от БАКАРА ООД строго конфиденциално. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на сайта (въпроси, коментари, предложения и други подобни), ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Свързани уебсайтове

БАКАРА ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Промяна на Условията

БАКАРА ООД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.